Bitkub Learn & Earn รู้จริง รับเลย!

Ocean Protocol จัดแคมเปญใหญ่ร่วมกับ Bitkub Online ฉลองการมาถึงของเหรียญน้องใหม่อย่าง “OCEAN” รวมมูลค่ารวมกว่า 8 แสนบาท 2,500 รางวัลกับกิจกรรม OCEAN Airdrop

ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน — 2 ธันวาคม 2564

เนื่องจากทีมผู้สร้างเหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) ได้ให้การสนับสนุนเพื่อตอบแทนลูกค้าบิทคับ ทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม Airdrop เพื่อแจกจ่ายเหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) ให้แก่ลูกค้าบิทคับ ผ่านแคมเปญ “Bitkub Learn & Earn” โดยลูกค้าจะมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญ OCEAN เพื่อใช้ในการตอบคำถามรับ Airdrop ในลำดับถัดไป

จำนวนเหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) ที่จะถูกแจกจ่ายในกิจกรรม Airdrop นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 25,000 OCEAN โดยแบ่งเป็นรางวัลท่านละ 10 OCEAN โทเคน จำนวน 2,500 รางวัล ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “Bitkub Learn & Earn” และตอบคำถามได้ถูกต้องตามเงื่อนไข

กำหนดการ

 • วันที่ 27–30 พฤศจิกายน 2564

ติวข้อสอบกับเพจ Bitkub Online และเพจ Bitkub Academy ที่จะมาให้ความรู้ผ่านบทความ ภาพ วิดิโอ รวมถึงสื่อคอนเทนต์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกคนก่อนลงสนาม

 • วันที่ 1–2 ธันวาคม 2564
  ลงมือทำข้อสอบกับ Quiz ผ่านทางโพสต์ ในเพจ Bitkub Online! ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 17:00 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น.
  *ใครเข้าห้องสอบช้า ระวังทำข้อสอบไม่ทันเพื่อนนะครับ!
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2564
  เฉลยคำตอบผ่านเพจ Bitkub Online และประกาศผลสอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านอีเมลยืนยัน
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2564
  มอบรางวัล OCEAN Airdrop ให้กับ 2,500 ท่านแรกที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไข ท่านสามารถตรวจสอบยอดเหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) ในกระเป๋าบิทคับของท่านได้หลังวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59:59 น. เป็นต้นไป

ข้อกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม Bitkub Learn & Earn OCEAN Airdrop

ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเงื่อนไขจะมีสิทธิ์ได้รับการ Airdrop เพื่อรับเหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) ภายใต้รายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่บัญชีกับ Bitkub และผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 ขึ้นไป ก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย)
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้น Airdrop เหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) สำหรับกิจกรรมนี้ ให้แก่ลูกค้าที่มีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติจีน รวมไปถึงกลุ่มลูกค้านิติบุคคล (KYB) และกลุ่มผู้สร้างสภาพคล่องในตลาด (Market Maker)
 3. ลูกค้าจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องทุกข้อเข้ามาเร็วที่สุด โดยจำกัดสิทธิ์เพียง 2,500 ท่านแรกเท่านั้น*
 4. ลูกค้าสามารถตอบคำถามในฟอร์มได้เพียง 1 รอบเท่านั้น หากพบว่ามีการตอบมากกว่า 1 ครั้ง ทางทีมงานจะนับเฉพาะคำตอบแรกที่ส่งเข้ามาเท่านั้น
 5. หากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย ของของรางวัลได้เมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างแจกจ่ายเหรียญ OCEAN Token เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
 9. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 10. หากท่านกดส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นไปตามที่กำหนดทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. ราคาของเหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเหรียญ Airdrop ในกิจกรรมครั้งนี้
 2. หากท่านทำการโอนเหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) ไปยัง Wallet อื่น ๆ ที่ไม่รองรับเครือข่ายมาตรฐาน ERC-20 จะส่งผลให้เกิดการสูญหาย และทางบิทคับ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายดังกล่าว รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผิดชอบหากเกิดปัญหาจากการโอนเหรียญ Ocean Protocol (OCEAN) ไปยังกระเป๋าอื่นๆ ที่ไม่รองรับ